PLZEŇSKO

Výstavy v centru Bavaria Bohemia patří lesům a myslivosti

Evropský zelený pás, přesněji řečeno bavorsko-český zelený pás, je klíčovým tématem projektu Centrum Bavaria Bohemia. Termín "Evropský zelený pás" vznikl jako pokus o reinterpretaci oblasti bývalé železné opony: Nejtvrdší hranice v Evropě se proměnila v cennou přírodní a kulturní krajinu, která spojuje a zve lidi k odpočinku, poznávání a učení. Zelený pás je dobrým místem pro lidi i přírodu. Představuje ji výstava před Centrem Bavaria Bohemia a doprovází ji tzv. Poesiomat, což je audiostanice, která po zatočení klikou přehrává texty a hudbu. Vzniko tako umělecké dílo "Hnízdo" mezinárodně uznávaného umělce Jakuba Nepraše. Hnízdo v Schönsee zůstane i po skončení výstavy.

Krajina spojuje Bavorsko a Čechy, stejně jako kulturní a přírodní dědictví. V budoucnu by Centrum Bavaria Bohemia rádo doplňovalo stálou výstavu o Zeleném pásu o několikaměsíční výstavy o různých aspektech kulturního a přírodního dědictví Zeleného pásu. První výstavou z této série je "Les, lov, myslivost".

Souvislost mezi zeleným pásem a myslivostí je zřejmá. Podél bavorsko-českého zeleného pásu se nachází jeden z největších souvislých lesních porostů ve střední Evropě. Myslivost hraje v jeho ochraně důležitou roli. V publikaci Českomoravské myslivecké jednoty najdeme krásný citát: "Odstranění drátů na západní hranici přineslo svobodu nejen lidem, ale i zvěři. Na bavorské straně bylo v důsledku volné migrace zejména spárkaté zvěře vybudováno více posedů, než kdy měla československá pohraniční stráž strážních věží."

"Zajímá nás myslivost jako jedna z činností, která se provozuje na obou stranách hranice. Nemusíte být myslivcem, aby vás myslivost fascinoval - jako kulturní fenomén, jako způsob regulace ekosystémů," říkají kurátoři výstavy Jan Šícha a Dr. Veronika Hofingerová.

Výstava se inspiruje skutečným životem v Zeleném pásu. Téma se prezentuje a o tématu se diskutuje řečí výtvarného umění a kultury vůbec. Nebylo těžké najít spojnice a podobnosti mezi bavorskými a českými myslivci. Uvnitř jednotlivých zemí jsou zájmové skupiny, mezi kterými se souvislosti hledají hůře, než je tomu přes hranici. Při přípravy výstavy klíčovou roli hrály rozhovory s německými a českými myslivci, zemědělci, lesníky a ochránci přírody.

Hluboký vztah k přírodě a pravidelný pobyt v přírodě jsou důležitým pojítkem mezi všemi zájmovými skupinami. V myslivosti hraje významnou roli tradice, kterou nejlépe ilustruje kult svatého Huberta. K tradicím patří také myslivecká estetika - nejen v umění, ale i v odívání. Myslivecká komunita má komplexní etický a společenský kodex, který ji posiluje. Myslivec může řadu činností v péči o zvěř a les vykonávat pouze společně s dalšími myslivci.

Lov vyžaduje velké znalosti a zodpovědnost. Tyto rozsáhlé znalosti z oblasti přírodních věd a techniky se ověřují při náročných mysliveckých zkouškách. V Německu se těmto zkouškám říká "Zelená maturita".

Myslivost odráží změny ve společnosti. Myslivci se jim nevyhýbají ani nebrání. V myslivecké komunitě je stále více žen. Změny v myslivecké komunitě ale velká část společnosti rozpozná se zpožděním nebo vůbec.

Nejstarší motivy v umění se týkají lovu. První prehistorické malby v jeskynních komplexech Altamira a Lascaux zobrazovaly lov. "I proto nás zajímali nejen lovci, s nimiž jsme si rádi a dlouze povídali, ale také pražský umělecký projekt, který může na první pohled působit provokativně, ale nebyl tak zamýšlen," uvedli kurátoři. Jednalo se o druhé pokračování cyklu, který pražský umělec Filip Kůrka nazval "Lovecký realismus". Filip Kůrka vysvětluje svůj přístup: "Myslivost je pro mě kultura, kterou je třeba oživit. Domnívám se, že tato kultura, tradice, rituály lovu postupně zanikají. Dal jsem si za úkol vyvést lovecké umění z hájenek, kde vzniklo."

Mladá výtvarnice Iva Ščerbáková pro výstavu namalovala divoká zvířata. Na výstavě se návštěvníci nejprve setkají s divokou zvěří a její úlohou v ekosystému. Ručně malované obrazy dodávají výstavě kouzlo ruční práce a přírodních materiálů.

Doprovodný program s ukázkami tradic a dovedností pomáhají organizovat myslivci, lesníci a ochránci přírody z příhraniční oblasti. Jazykovou bariéru pomohou překonat tlumočníci. Výstava je dvojjazyčná. Nejde však jen o překonání jazykové bariéry. Jde také o překonávání bariér a předsudků ve společnosti.

Les se ve výstavě nenapodobuje. Les vytváří mnohotvárnou krajinu Je to proto, že les a rozmanitou krajinu, která tvoří složitý ekosystém zeleného pásu. Zde se myslivost provádí, v celku, který nelze napodobit. Můžete ale vyrazit do krajiny Zeleného pásu, hned po shlédnutí výstavy. Tato krajina začíná v bezprostřední blízkosti Centra Bavaria Bohemia.

Stálá expozice "Zelený pás" a výstava "Les, lov, myslivost" v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee budou otevřeny v neděli 30.6.2024 v 16 hodin. Komentovaná prohlídka kurátorů se uskuteční v neděli 7. 7. 2024 ve 14 hodin. Výstava "Les, lov, myslivost" bude k vidění do února 2025. Stálou výstavu "Zelený pás" financuje Bavorské ministerstvo ministerstvo domoviny. Výstavu "Les, lov, myslivost" financuje okres Schwandorf a Česko-německý fond budoucnosti v rámci projektu "Kultura bez hranic - česko-bavorská setkání".

Výstava Myslivecký realismus II se konala 2.12.2023-15.1.2024 ve Ville Portheimce v Praze