PLZEŇSKO

Předškolákům se v Plzni otevřou přípravné třídy

V jedné třídě se může vzdělávat 10 až 15 dětí.

„Přípravné třídy budou otevřeny na 7. ZŠ, 13. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ, Bolevecké ZŠ a na 22. ZŠ a pomohou dětem s vyrovnáním jejich vývoje. Předškoláci v nich budou mít například grafomotorická a logopedická procvičování, budou pilovat koncentraci nebo získávat sociální a komunikační dovednosti,“ uvedla Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu. 

Náměstkyně doplnila, že o zařazování žáků do přípravných tříd rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení pedagogické poradny.