HRADECKO

Královéhradecký kraj ocenil nejlepší obce v třídění odpadu

Čistou obec může být jakákoliv, kde jsou upravené zelené plochy, čisté ulice a chodníky a absence odpadků povalujících se po zemi. Nicméně jen některé obce v Královéhradeckém kraji se mohou pyšnit oficiálním titulem Čistá obec. Tento titul získají ty, které uspějí ve stejnojmenné soutěži, jež hodnotí, jak obyvatelé třídí odpad. Letos byly výsledky soutěže vyhlášeny v krásných prostorách královéhradecké PETROF Gallery. Vítězi za rok 2023 se staly Zlatá Olešnice, Vernéřovice a Hronov.

Každoročně v Královéhradeckém kraji soupeří o titul Čistá obec všechna sídla zapojená do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů. Nemusí se do soutěže přihlašovat, účastníky jsou automaticky. Soutěž organizuje a vyhodnocuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. „Tento rok přistupujeme k vyhodnocení nejlépe třídících obcí už po osmnácté, což znamená, že soutěž oslavuje svoje plnoletí,' říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Je radostí pozorovat, že s každým rokem se přístup občanů k třídění odpadu zlepšuje,“ dodává.

Nacházet cestu k třídění si naši občané osvojili natolik, že se opravdu stali příkladem. Systém EKO-KOM využívá stále více obcí a aktuálně je zapojeno kolem 6 200 obcí v ČR, což představuje 99 % celé populace.

„V loňském roce jsme zaznamenali po dlouhé době snížení množství obalového odpadu, který činil přes milion a čtvrt tun. Díky systému se podařilo zrecyklovat či energeticky využít přes milion osmdesát čtyři tisíc tun odpadu,“ uvádí regionální manažer společnosti EKO-KOM Jiří Záliš.

Letos se výsledky hodnotily ve třech kategoriích podle počtu obyvatel. V soutěži byly oceněny tři nejlepší obce z každé kategorie a vedle toho také Skokan roku, tedy obec, která zaznamenala největší pokrok v třídění odpadu.

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

Na třetí místo v této kategorii dosáhla obec Osičky. Druhé místo obsadila obec Sedloňov, která je pravidelným účastníkem této soutěže. První místo si vybojovala Zlatá Olešnice. „Už před lety jsme obyvatele motivovali k třídění odpadů a nedávno jsme zavedli systém door-to-door, který se setkal s velkým úspěchem,“ říká starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová. Skokan roku se stala obec Litoboř.

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL

Bronzovou příčku v této kategorii obsadila obec Jílovice. Druhé místo patří Třebihošti a první vítězem se staly Vernéřovice. Skokanem roku se stala obec Neděliště.

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL

Třetí místo letos obsadilo Hostinné, druhou příčku udrželo Vrchlabí a prvním se stalo Hronov. „Zavedli jsme systém, v němž svoz probíhá jednou za čtrnáct dní a poskytli jsme občanům popelnice na plast zdarma. Tento systém přinesl úžasné zlepšení,“ říká starosta Hronova Petr Koleta. Skokanem roku se stalo město Nechanice.

SÍN VÍTĚZŮ

Tradičně mají obce dlouhodobě úspěšné v třídění odpadů místo v Síni vítězů, kde jsou zařazeny na dva roky, aby se nové obce mohly také dostat na přední příčky. Letos to platí pro Hostinné a Vrchlabí.

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY ELEKTROWIN A ASEKOL

Spolu s vyhlášením Čisté obce se oceňovali také nejlepší v rámci kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. ELEKTROWIN oceňuje obce s nejvyšším meziročním nárůstem sběru vysloužilých zařízení. V jednotlivých kategoriích vítězily Vysokov, Nechanice a Dobruška. ASEKOL vybere vítěze podle množství odevzdaného elektroodpadu v přepočtu na obyvatele, letos to byli Hejtmánkovice, Sobotka a Vrchlabí. Speciální cena za nejvyšší výtěžnost červených kontejnerů putovala do Nového Hrádku.

Více informací o soutěži a dalších projektech naleznete na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ČISTÁ OBEC 2023

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo: Obec Zlatá Olešnice
2. místo: Obec Sedloňov
3. místo: Obec Osičky
Skokan roku: Obec Litoboř

Kategorie od 301 do 2 000 obyvatel

1. místo: Obec Vernéřovice
2. místo: Obec Třebihošť
3. místo: Obec Jílovice
Skokan roku: Obec Neděliště

Kategorie nad 2 000 obyvatel

1. místo: Město Hronov
2. místo: Město Vrchlabí
3. místo: Město Hostinné
Skokan roku: Město Nechanice

Síň slávy

Město Hostinné
Město Vrchlabí

Cena Královéhradeckého kraje a kolektivního systému ELEKTROWIN

do 2 000 obyvatel: Obec Vysokov
od 2 000 do 5 000 obyvatel: Město Nechanice
nad 5 000 obyvatel: Město Dobruška

Cena Královéhradeckého kraje a kolektivního systému ASEKOL

do 2 000 obyvatel: Obec Hejtmánkovice
2 000 - 5 000 obyvatel: Město Sobotka
nad 5 000 obyvatel: Město Vrchlabí
Speciální cena KS ASEKOL: Městys Nový Hrádek