ÚSTECKO

Zubař z Mostu podváděl pojišťovny, škoda 2,3 milionu

Mostecký okresní soud nedávno vynesl rozsudek nad zubařem, který falešně vykazoval zdravotním pojišťovnám provedené zdravotní úkony, které ve skutečnosti nikdy neprovedl. Cílem bylo klamání pojišťoven, které následně v dobré víře proplatily nepravdivé účty. Celková částka, kterou tímto způsobem získal, dosáhla 2,3 milionu korun, z toho největší škodu, téměř dva miliony korun, způsobil Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Stomatolog se dohodl se žalobcem na tříletém podmíněném trestu vězení s odkladem na čtyři roky a po stejnou dobu mu bylo zakázáno zastupovat jakoukoli obchodní společnost. Firma, pod kterou svou praxi provozoval a vystupoval za ni, byla rovněž odsouzena a uložena jí pokuta přesahující půl milionu korun. Zároveň musí pojišťovnám uhradit způsobenou škodu.

Na lékařovy podvody se přišlo poté, co se na policii obrátil příbuzný jedné z jeho pacientek. Vyšetřovatelé byli z výsledků šetření šokováni. Během několikaletého vyšetřování museli vyslechnout stovky pacientů. 'Šlo jednoznačně o ojedinělý případ,' poznamenal policejní mluvčí Václav Krieger.

Podle vyjádření České stomatologické komory (ČSK) o případu nevědí a nemají v plánu jej řešit. Lékař nebyl potrestán za konkrétní profesní selhání, jako je zanedbání péče, takže v poskytování zubařských služeb může pokračovat. 'Informace o tom, že byl tento člen odsouzen, nemáme. Nevíme ani, za jaký konkrétní skutek byl odsouzen a kdy měl být trestný čin spáchán. Obecně platí, že za stejný skutek, za který byl člen Komory odsouzen, není možné jej disciplinárně postihovat, protože by šlo o dvojí potrestání za stejný skutek,' uvedla mluvčí ČSK Veronika Dufková.

Případ odhaluje problém nerovnoměrného rozmístění zubařů, finančních plateb a motivace lékařů. Současný systém zdravotních pojišťoven a kontrolních mechanismů musí být dle odborníků přezkoumán, aby se předešlo podobným podvodům v budoucnu.