BUDĚJOVICKO

V Budějovicích se uskutečnila první robotická revaskularizace myokardu

Na oddělení hrudní chirurgie Nemocnice České Budějovice byl proveden první zákrok revaskularizace myokardu s využitím robotického systému Da Vinci X. Tento zákrok srdce, známý jako koronární bypass, přinesl pro pacienta s ischemickou chorobou srdce významné výhody.

„Zákrok spočíval v zavedení nástrojů skrze tři malé vpichy na levé straně hrudníku. Tyto nástroje jsou pak ovládány chirurgem, který sedí za konzolí. Během operace došlo k odebrání vnitřní prsní tepny, kterou lékaři použili jako cévní štěp,“ uvedl zástupce primáře hrudní chirurgie Vojtěch Kurfirst.

Odběr vnitřní prsní tepny byl následně zakončen ručním přišitím bypassu k cílové věnčité tepně na bijícím srdci z malého řezu pod levým prsem. Dle Kurfirsta byl při prvním zákroku přítomen i James Chek z Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde tento typ operace provádějí již několik let.

Operace trvala přibližně stejnou dobu jako tradiční přístup, kde je nutné rozříznutí celé hrudní kosti. Menší rány a plně stabilní hrudní koš umožňují pacientům rychlejší zotavení a dřívější propuštění z nemocnice. „Riziko komplikací spojených s hojením operačních ran je nižší, což je obzvláště důležité u pacientů s nadváhou a diabetem,“ dodala asistentka zákroku Júlia Csanady.

Robotický systém Da Vinci Xi umožňuje také operace srdečních chlopní, nepravidelností srdečního tepu nebo některých vrozených srdečních vad. „S robotickým kardiochirurgickým programem navazujeme na úspěchy našich robotických hrudních chirurgických zákroků, které jsme začali v listopadu 2023. Do dnešního dne jsme tímto způsobem úspěšně operovali 26 pacientů s převážně plicními onkologickými diagnózami,“ zmínil primář kardiochirurgického oddělení Aleš Mokráček, který na první roboticky asistované operaci srdce v českobudějovické nemocnici také asistoval.

Nemocnice České Budějovice se touto operací stala teprve třetím pracovištěm v České republice ze třinácti kardiochirurgických center, které aktivně provádějí robotickou kardiochirurgii.