PARDUBICKO

Tragédie v Pardubicích podtrhuje důležitost systému ETCS

Ve středu pozdě večer došlo v Pardubicích k tragické železniční nehodě, při které přišli o život čtyři lidé. Tato událost upozornila na naléhavou potřebu zavedení evropského zabezpečovacího systému ETCS na železniční síti v České republice. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pořadu Interview ČT24 uvedl, že termín implementace systému, stanovený na 1. ledna 2025, je závazný a musí být dodržen. Podle Kupky je dokonce možné, že na některých tratích bude systém fungovat už na podzim letošního roku.

Ministr Kupka rovněž ocenil práci složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při zvládání nehody a vyzdvihl jejich vysokou úroveň spolupráce a efektivnosti. Podle něj je to jedna z věcí, na kterou může být Česká republika hrdá. 'V České republice se daří v případě takovýchto událostí velmi efektivně a profesionálně zasahovat, což je výsledek mnoha cvičení a příprav,' dodal.

Díky rychlé reakci záchranářů a techniků se podařilo alespoň částečně obnovit provoz na koridoru. Jedna z kolejí byla zprovozněna už v 7:30 ráno, nejdříve s omezenou rychlostí deseti kilometrů za hodinu, později třicetikilometrovou. Termín úplného obnovení provozu na trati však zatím není znám.

Ministr dopravy zdůraznil, že zavedení systému ETCS je klíčové pro zvýšení bezpečnosti na železnici. 'ETCS může automaticky aktivovat brzdné systémy lokomotiv v případě hrozící srážky,' uvedl Kupka na ČT24. První testy nového systému probíhaly již začátkem tohoto roku a další jsou plánovány v průběhu léta. 'Testovací jízdy vyhodnocujeme a jsme v úzkém kontaktu jak s dopravci, tak s dodavateli technologií,' dodal Kupka.

Kupka také upozornil, že na trati v Pardubicích byl během rekonstrukce odstraněn národní zabezpečovací systém, a ETCS tam ještě nebylo funkční. Vzniklo tak přechodné období, kdy byla zvýšená odpovědnost na strojvedoucích. 'Selhalo buď technické zařízení nebo lidský faktor, případně kombinace obojího,' uvedl ministr s odkazem na vyšetřování Drážní inspekce a Policie České republiky.

Středeční nehoda způsobila vážné zastavení provozu na železnici mezi západem a východem Česka. V době nehody byly totiž objízdné tratě v rekonstrukci. 'Je to situace, kdy se nakumulovalo několik nešťastných okolností, včetně reklamace na jedné z výhybek,' vysvětlil Kupka.

Budoucí investice do infrastruktury zahrnují například dvoukolejnou plně elektrifikovanou trať mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní, která by ulevila přetížené koridorové trase přes Kolín a Pardubice. Kupka rovněž zmínil potřebu vysokorychlostních tratí a další nezbytné projekty.

Zavedení systému ETCS je podle ministra dopravy kritickým krokem k posílení bezpečnosti na českých železnicích a pomůže předejít dalším podobným tragédiím.