HRADECKO

Tetín triumfuje v krajské soutěži Vesnice roku 2024

Obec Tetín se stala vítězem krajského kola prestižní soutěže Vesnice roku 2024 v Královéhradeckém kraji. Pořadatelé ocenili nejen její celek, ale i intenzivní úsilí místních obyvatel a spolků při zlepšování kvality života v obci.

Porota rozdělila rovněž řadu dalších ocenění mezi obce v regionu. Pilníkov na Trutnovsku získal Modrou stuhu za výjimečný společenský život, Světí na Hradecku pak obdrželo Fialovou stuhu za inovativní řešení. Oranžová stuha byla udělena Hejtmánkovicím na Náchodsku za efektivní spolupráci s místními zemědělskými subjekty.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček uvedl, že rozvoj regionu není jen otázkou velkých investic, ale také důležité činnosti jednotlivců a komunit ve vesnicích. 'Chci poděkovat a blahopřát všem oceněným obcím a také těm, které se dostaly mezi nejlepší,' zdůraznil.

Pět obcí obdrží Cenu hejtmana spolu s finančním příspěvkem ve výši 40 tisíc korun. Mezi oceněné patří Albrechtice nad Orlicí, Vysokov, Nový Hrádek, Třebnouševes a Záměl. Obec Vysokov si navíc zasloužila i Cenu Spolku pro obnovu venkova za příkladnou spolupráci a angažovanost v rámci regionálních iniciativ.

Podle radního pro regionální rozvoj Adama Valenty je s oceněním spojena také finanční odměna, která pomůže vítězné obci i dalším vyznamenaným při pokračujícím rozvoji jejich míst. 'Zlatá stuha přinese Tetínu nejen prestiž, ale i významnou podporu pro další projekty,' uvedl Valenta.

Soutěž Vesnice roku, pořádaná pravidelně od roku 1995, zkoumá různé aspekty života v obcích, včetně koncepčního plánování, společenského života, podnikání či péče o veřejné prostory. Republikové finále tohoto ročníku proběhne 21. září 2024 v Uherském Hradišti, kde bude Tetín reprezentovat Královéhradecký kraj.

O své místo v soutěži mohou každoročně usilovat vesnické obce do 7 500 obyvatel, které mají zpracovaný strategický dokument rozvoje obce. Více informací lze nalézt na oficiálních stránkách soutěže www.vesniceroku.cz.