PRAHA

Štvanická lávka - nový most odolný proti povodním zvládl test zvednutí o tři metry za 17 minut

Na Holešovické straně Prahy nyní spojuje nový most Karlín s ostrovem Štvanice. Tato lávka, v délce 300 metrů, byla slavnostně otevřena loni v červenci a představuje inovativní dopravní řešení pro pěší a cyklisty.

Nový most, který vznikl za spolupráce Technické správy komunikací hlavního města Prahy a společnosti Skanska, se skládá z více než padesáti betonových segmentů, které byly vyrobeny, dopraveny na místo a následně smontovány. Celková cena projektu dosáhla zhruba 352 milionů korun.

Unikátností této lávky je její schopnost zvednout se nad úroveň případných záplav. Architekt Petr Tej, jeden z hlavních projektantů, vysvětluje, že nosná konstrukce je položená níže, než byla hladina Vltavy v roce 2002, avšak může být hydraulicky zvednuta o více než tři metry tak, aby byla bezpečně nad úrovní povodní.

Tato zvedací akce trvá 17 minut a je realizována pomocí hydraulických pístů, což umožňuje rychlé a účinné zvýšení mostu v případě potřeby. Toto technické řešení přispělo k vítězství projektu v architektonické soutěži, kde ostatní návrhy počítaly s aplikací strmých ramp.

Most je tak připraven nejen čelit běžnému provozu, ale i extrémním podmínkám, čímž také chrání blízké Holešovice před poškozením. Další plány města zahrnují rekonstrukci ostrova Štvanice, kde má vzniknout městský park a přístupnější břehy.

Lávka tak již nyní slouží nejen jako dopravní spojnice, ale i jako architektonická zajímavost, kterou zdobí sochy zajíců a býků. Rychlost jejího zvedání činí tři milimetry za sekundu, což bylo předvedeno při slavnostním otevření, kdy lávka pomalu ale jistě postupovala do své maximální výšky.

Přestože jde již o dvacátý most přes Vltavu, jedinečností nového mostu je jeho adaptabilita na podmínky, jenž mohou nastat za nepříznivých povětrnostních podmínek či při povodních, což přináší městu Praha zvýšenou ochranu a komfort pro jeho obyvatele.