VYSOČINA

O cenu památkářů budou bojovat dva počiny z Kraje Vysočina

Cílem ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav nebo restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Vysočinu nominovala telčská pobočka památkového ústavu dvě památkové obnovy – restaurování kaple sv. Petra a Pavla v Bílém Kameni na Jihlavsku a opravu společně se zpřístupněním zámku Červená Řečice veřejnosti. Až do konce letošního září může veřejnost svými hlasy rozhodnout, kam ocenění poputuje.

Hlasovat lze online prostřednictvím formuláře Památky děkují.

Restaurování kaple sv. Petra a Pavla v Bílém Kameni

Kaple z 18. století je symbolem i dominantou obce na Jihlavsku. Po letech bez komplexní údržby byla v poslední době v havarijním stavu. Obci se jí podařilo obnovit s citem pro umělecko-historické hodnoty objektu a s maximálním využitím dobových materiálů a technologií. Památka díky tomu získala svou původní podobu.

Obnova a zpřístupnění zámku Červená Řečice veřejnosti

Zámek s převažujícím renesančním a barokním členěním, vyzdobený figurálním sgrafitem, vysokými renesančními štíty včetně lemování oken, se řadí mezi nejvýznamnější české stavby z tohoto období. Ve druhé polovině 20. století se vlivem řady okolností dostal do havarijního stavu. Současný vlastník jej získal v roce 2008. O patnáct let později byl poprvé ve své historii otevřen veřejnosti a jeho obnovená čast je prezentována jako letní sídlo vysokých církevních hodnostářů. Součástí prohlídky je také interiérový videomapping, který vypráví příběh stavebního vývoje výjimečné památky. Začátkem nové turistické sezóny se návštěvníkům otevřela další expozice věnovaná historii morových ran v Čechách a na Moravě.