PLZEŇSKO

Lepší spojení pro Dolního Vlkýš, Litice, Zátiší, Novou Hospodu i Zadní Skvrňany

 Taktéž zkušební provoz autobusové linky 43 na trase Zátiší – Nová Hospoda – Zadní Skvrňany.

„Všechny tři oblasti potřebují výrazně zlepšit dopravní obslužnost. V Dolním Vlkýši a Liticích díky bytové výstavbě roste počet obyvatel, na Nové Hospodě se zase nachází zařízení s pečovatelskou službou pro seniory, lékař či prodejna potravin a jde také o spádovou část zaměstnanců průmyslové zóny mezi Novou Hospodou a rondelem Folmavská,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, proč je nutné v těchto částech města rozšířit městskou veřejnou dopravu, kterou zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP).

Podle Aleše Tolara by obyvatelé z Dolního Vlkýše bez linky 35 byli odkázáni jen na nejbližší zastávku MHD v Malesicích, která je vzdálená 2 kilometry a lidé na ni musejí jít pěšky po silnici. Zkušební provoz linky 35 ukázal, že veřejnou dopravu v Dolním Vlkýši využívají především děti a mládež při dopravě za vzděláním. Dosud byla linka obsluhována nestandardně malokapacitními vozy v režimu tzv. na zavolání. Nově bude mít linka pravidelný jízdní řád, spoje budou jezdit na trase z Dolního Vlkýše do Malesic a dále Radčic s možnostmi přestupu na navazující spoje trolejbusové linky 11. Na trasu bude vzhledem k nevyhovujícím parametrům komunikace nasazen miniautobus. Spoje budou jezdit od 2. září a pouze ve dnech školní výuky, avšak po většinu dne, tedy ráno i odpoledne. 

„Radní města Plzně dále schválili zkušební provoz autobusové linky 36, která zajistí v pracovní dny mezi 7. až 15. hodinou v základním intervalu 60 minut veřejnou dopravu mezi Liticemi a Bory. Časový rozsah byl stanoven po domluvě s vedením šestého městského obvodu Plzeň-Litice. Na linku bude nasazen standardní dvanáctimetrový autobus, v případě malého zájmu bude nahrazen menším vozidlem. Rozhodující bude obsazenost ranních spojů, které především využívá školní mládež,“ uvedl náměstek Aleš Tolar.

Za podobných podmínek je navržen také zkušební provoz linky 43, která má propojit Zátiší, Novou Hospodu a Zadní Skvrňany. Linka bude opět jezdit ve všední dny od 7 do 15 hodin v zhruba hodinových intervalech. Nasazen na ni bude miniautobus.

Nyní běží řízení ke stavebním povolením na stavby či úpravy zastávek a na úpravy komunikací. Předpokladem je, že zkušební provoz linek 36 a 43 bude spuštěn 1. ledna 2025 a ukončen 31. prosince téhož roku.

Po skončení zkušebních provozů se vyhodnotí celková vytíženost linek, obsazenost jednotlivých spojů, spolehlivost průjezdů lokalitou i vliv provozu na stav komunikací a nasazených vozidel a také reakce veřejnosti.