PRAHA

Jízdenky v MHD zkracují aktivování na minutu

Zkrácení aktivační lhůty jízdenek v pražské MHD bylo nedávno oznámeno a přivítáno mnoha cestujícími. Náměstek primátora pro dopravu, Zdeněk Hřib, vysvětlil, že aktuální dvouminutová lhůta nebyla vždy pohodlná, zejména pro cestující, kteří se chystají na cestu na poslední chvíli. 'Jedna minuta umožní pohodlný nákup jízdenky bezprostředně před příchodem vozidla a zároveň poskytne dostatečnou ochranu proti zneužití,' uvedl Hřib.

Zkrácení ochranné lhůty se týká nejen aplikace PID Lítačka, ale také partnerských aplikací jako je DoKapsy od ČSOB. U nákupu jízdenek přes SMS zůstává aktivační lhůta beze změny, tam je běžně jedna až dvě minuty, což je podmíněno odlišnou technologií. Mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy, Vít Hofman, uvedl, že jedná minutová aktivační lhůta je běžná i v dalších městech Česka, například v Ostravě.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda opatření uvítal a označil je za přínosné pro poctivé cestující. 'Zkrácení aktivační lhůty usnadní jízdu těm, kteří spěchají, a sleva na předplatné kupony může pomoci lidem v nouzi,' říká Svoboda. Tato sleva umožňuje nákup zlevněných kuponů za 165 Kč na měsíc nebo 444 Kč na tři měsíce a je určena osobám, které pobírají příspěvek na živobytí a mohou tento nárok doložit příslušným potvrzením od úřadu práce.

Magistrát hl. m. Prahy nyní zvažuje, zda se nová minutová lhůta osvědčí a zda lidem skutečně usnadní každodenní cestování městskou hromadnou dopravou. Podle Hřiba je důležitým aspektem nalezení rovnováhy mezi pohodlím cestujících a efektivním předcházením zneužití jízdenek. Tato změna je součástí širších snah o modernizaci a zlepšení dopravního systému Prahy.

Anketa mezi Pražany ukázala, že 79 % respondentů považuje minutu za příliš dlouhou dobu na aktivaci jízdenky, zatímco 18 % si myslí, že minuta je dostatečná. Jen menšina, 3 %, uvedla, že jim delší doba aktivace nevadila. Snížení aktivační lhůty je jasným signálem, že Magistrát naslouchá obyvatelům města a snaží se jejich požadavkům a přáním přizpůsobit.

S dalšími změnami se počítá i v dopravě příměstskými a regionálními autobusy, kde se nic nemění. Cestující zde musí nastoupit jen s aktivovanou jízdenkou a prokázat se jí řidiči předem. Pražanům přinese snížení lhůty větší komfort a jednodušší přístup k přepravě.