HRADECKO

Hradecký kraj spustí finální etapu modernizace nemocnice Náchod

Královéhradecký kraj v příštím roce plánuje zahájit druhou a finální etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Již v loňském roce krajští zastupitelé schválili finanční závazek ve výši 1,52 miliardy korun pro tuto investici a projekt nyní získal stavební povolení. Přípravy na výběrové řízení pro stavební práce jsou v plném proudu.

„Komplexní modernizace a rekonstrukce náchodské nemocnice jsou zásadní zdravotnickou investicí. Díky tomu bude nemocnice fungovat efektivněji nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska péče o pacienty, což je naší hlavní prioritou. Vylepší se celková logistika i přístupy pro personál, pacienty, návštěvníky a dodavatele. Investice do zdravotnictví jsou naším dlouhodobým strategickým cílem. V uplynulých letech jsme investovali významně do této oblasti a máme připraveny investice ve výši asi jedné miliardy pro každou krajskou nemocnici,” uvedl hejtman Martin Červíček.

Modernizace náchodské nemocnice je rozdělena do dvou etap. První etapa byla dokončena v roce 2020 a stavební náklady na dva nové pavilony tehdy činily 1,4 miliardy korun. Cílem celkové modernizace je přesun všech oddělení a provozů z horního areálu nemocnice do dolního areálu, čímž dojde ke centralizaci veškeré zdravotnické péče.

„V plánované etapě modernizace vznikne nový pavilon a adaptují se stávající pavilony k finální centralizaci péče. Tato etapa naváže na námi realizované projekty výstavby urgentního a centrálního příjmu a přístavby vstupu, které právě probíhají v areálu. Výběrové řízení na druhou etapu plánujeme vypsat v následujících měsících, přičemž stavební práce by měly začít počátkem příštího roku a potrvají dva a půl roku,“ upřesnil první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček.

Krajské zastupitelstvo schválilo postupné vyčlenění potřebných financí na celou finální etapu modernizace. Očekávané náklady činí 1,52 miliardy korun bez DPH, a zahrnují také pořízení nábytku a interiérového vybavení. Zdravotnické technologie a IT vybavení bude zajišťovat samotná nemocnice.

V dolním areálu vznikne nový pavilon označený jako D na místě současných pavilonů D a E. Kraj zajistí také centrální zastřešenou halu s hlavním vstupem přes pavilon ambulance a neurologie, a stavební úpravy ve stávajících pavilonech A, B a C. Cílem je co nejvyšší využití prostoru po dostavbě pavilonu D. Dojde k rozšíření neurologie, realizaci lékárny a ambulancí.

V novém pavilonu D bude umístěno laboratorní patro s transfúzní stanicí, hemodialýzou a mikrobiologickou a biochemickou laboratoří. Dojde také k rozšíření interní a urologické ambulance, bude zde nové oddělení onkologie, interní jednotka intenzivní péče a oddělení pro předčasně narozené děti, nové interní lůžkové oddělení a léčebna pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Součástí nového pavilonu bude i rozšíření dětského lůžkového oddělení a centrální hospodářské zázemí. V rámci etapy budou rovněž vytvořeny prostory pro radiologii napojené na stávající zobrazovací metody a centrální zastřešenou halu.

Oblastní nemocnice Náchod je největším zdravotnickým zařízením v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Ve svých základních oborech poskytuje zdravotní péči pro více než 200 tisíc obyvatel, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.