OLOMOUCKO

FNOL otevírá moderní P4 pavilon pro lepší onkologickou péči

Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) brzy otevře nový pavilon označený P4, který se připojí k současnému ambulantnímu pavilonu hemato-onkologické kliniky. Tento projekt má za cíl nejen zlepšit dostupnost léčby zákeřných chorob, ale také zvýšit kapacitu ambulantní péče a nabídnout modernější prostředí.

Ředitel FNOL, Roman Havlík, přivítal novou investici s evropskou podporou, zdůrazňujíc její význam pro boj s narůstajícím počtem pacientů s nádorovými onemocněními. Havlík uvedl: 'Všichni bohužel víme, že počet nádorových onemocnění v naší společnosti stále stoupá a jejich léčba je velmi závislá na odpovídajících podmínkách, včetně komfortního a moderního prostředí. K tomu by měl významně přispět právě nový pavilon.'

Primářka onkologické kliniky, Hana Studentová, vysvětlila hlavní cíle projektu: 'Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity chemostacionářů a zvýšení kapacity našich ambulancí. Chceme nadále udržet oddělení preventivní onkologie od akutních provozů.' Studenová zdůraznila, že preventivní onkologické ambulance budou sloužit pacientům po úspěšné terapii a zájemcům o preventivní programy.

V dalších nadzemních patrech se budou nacházet samotné ambulance, chemostacionář s rozšířenou lůžkovou kapacitou, paliativní ambulance a prostory pro zavádění cévních vstupů. Nejvyšší patro bude zaměřeno na klinické studie a výuku, včetně prostor pro odborné semináře.

Přednosta onkologické kliniky, Bohuslav Melichar, zdůraznil význam rozšíření léčebných indikací, které budou cílit na individuální potřeby pacientů. 'Nové prostory umožní rozšíření indikací v rámci celého spektra onkologických diagnóz. Jednotlivé části léčebného procesu budou individuálně cílit na konkrétního pacienta s cílem dosáhnout optimálního výsledku a udržet co nejvyšší kvalitu jeho života,' uvedl Melichar.

Nový pavilon bude také vybaven moderními zelenými prvky. Střecha objektu bude plochá, vegetační, s rozchodníkovými koberci. Součástí projektu jsou rovněž fotovoltaické panely na jižní fasádě, což je v FNOL první taková konstrukce. Vedoucí odboru investic nemocnice, František Valíšek, informoval, že fotovoltaika na střeše a dalších nástavbách bude mít výkon 85,1 kilowatt-peaku. Nově vzniklé parkoviště bude mít kapacitu 134 míst, včetně osmi pro elektroauta.

V rámci rozšíření přístupových komunikací bude provedena rekonstrukce a prodloužení přístupové cesty směrem od parkoviště u neurologické kliniky, která se napojí na stávající komunikaci před dětskou klinikou. Tyto změny přispějí ke snadnějšímu přístupu pacientů a personálu do nového pavilonu.

Není to poprvé, kdy FNOL investovala do rozšíření a modernizace svého zázemí. Nedávno byly otevřeny nové prostory pro oční a ORL kliniky, což je dalším krokem ve snaze poskytovat pacientům co nejlepší péči.