KARLOVARSKO

2004 – Cheb: Náměstí se proměnilo ve středověké tržiště (TV Západ)

Na tržišti měli stánky zástupci nejrůznějších řemesel, u kterých si mohli návštěvníci koupit již hotové výrobky, ale také sledovat práci košíkářů, kovářů nebo řezbářů. V nabídce středověkých trhovců se objevila řada jindy málokdy prodávaných věcí od amuletů a horoskopů přes malované hedvábí až po staročeské dobroty. 

Ve večerních hodinách se centrum dění přesunulo na nádvoří chebského hradu, který je jednou z nejvýznamnějších románských památek na území republiky. Starosta města Jan Svoboda tady novou turistickou sezonu zahájil krátkým, k překvapení mnohých veršovaný proslovem. 

„Mé přání bude prosté. Vítejte, vzácní hosté, ať z Německa či z Čech, ať zdáli nebo zblízka. Nechť vzkvétá naše víska,“ přednesl starosta.

Do pozdních večerních hodin se pak na pódiu střídala hudba s tancem. Z reproduktorů přitom zněly písně z období gotiky a renesance nebo tradiční irská a skotská muzika.