PRAHA

Výstava v NTM: Od Mendela k nanotechnologiím

V pražském Národním technickém muzeu probíhá unikátní výstava, která přibližuje návštěvníkům pozoruhodný vývoj zdravotnické techniky se zvláštním zaměřením na české vědce a jejich přínosy. Kurátorka výstavy, Lucie Burešová, vysvětluje, že exponáty jsou spojeny s významnými osobnostmi jako jsou Mendel, Wichterle, Janský nebo Petráň, který se svým kolegou Hadravským v šedesátých letech 20. století sestrojil a patentoval konfokální mikroskop.

Výstava je rozdělena do sedmi částí a zaměřuje se jak na historické, tak současné postupy v oblasti veterinární péče, farmacie, chirurgie, protetiky, nanotechnologií, lázeňské péče a vědeckého bádání. Jak dodává Burešová, předměty převážně pocházejí ze zdravotnické sbírky Národního technického muzea založené před sedmi lety, která čítá kolem 500 předmětů. Další předměty byly dovezeny z institucí jako nemocnice v Motole, IKEM, výzkumná pracoviště, laboratoře, lázně nebo pražská zoo.

Mezi nejvýznamnější exponáty výstavy patří přístroje značek Chirana a Tesla, které zásadně ovlivnily českou medicínu. 'Jejich kardiostimulátory jsou nesmírně precizní a dodnes jsou základem moderní medicíny,' říká Burešová, která upozorňuje i na drobnější předměty, používané lékaři v každodenní praxi, například z ordinace lékaře Václava Vítka založené v roce 1935 v Praze 6.

Od rodiny doktora Vítka muzeum získalo celou jeho ordinaci. Mezi předměty například patří i šlapací zubní vrtačka z dvacátých let minulého století. 'Je to přenosná vrtačka, fungující na principu šicího stroje – šlapete nohou a vrtačka se otáčí,' vysvětluje Burešová.

Jiná část expozice se věnuje elektroléčbě, která byla na přelomu 19. a 20. století velmi populární. 'Existoval ohromný marketingový tlak, že elektroléčba funguje skoro na všechno,' říká kurátorka. Zajímavostí je i interaktivní displej s videohrou, která simuluje kontrolu tzv. mikrobotů, zkoumaných vědci z Karlovy univerzity a univerzity v Lipsku. Mikroboti by mohli v budoucnu léčit například rakovinu.

V zadní části výstavního sálu jsou umístěny moderní lékařské objevy a přístroje. Například dialyzační přístroje či zařízení zajišťující mimotělní oběh pacientů. Návštěvníci zde mohou vidět srovnání technologií z různých dob díky exponátům zapůjčeným například z kardiocentra v Motole.

Část výstavy se věnuje transplantaci srdce a plic. Návštěvníci mohou pomocí speciálních brýlí nahlédnout do hrudníku figuríny a zažít pocit, jako by sami operovali. K vidění jsou i boxy na převoz orgánů. Doprovodné texty se věnují úspěchům motolské nemocnice, která je partnerem expozice. 'Jsme jediné pracoviště v Česku, které poskytuje komplexní péči dětským pacientům se srdečním onemocněním a ročně provedeme více než šedesát úspěšných transplantací,' říká Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol.

Výstava stovky zdravotnických předmětů ze 19. století i současnosti je k vidění do 12. ledna 2025. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9:00 do 18:00. Základní vstupné činí 280 korun.