ÚSTECKO

Úspěch škol z Ústeckého kraje v digitálních kompetencích

Školy a učitelé z Ústeckého kraje zazářili v Národní soutěži škol v digitálních kompetencích 2024. Jejich úspěchy potvrzují vysokou úroveň digitálního vzdělávání v regionu.

Soutěže se zúčastnily desítky převážně středních škol a tisíce jejich svěřenců. Hodnotily se nejen počty certifikačních zkoušek ECDL, ale i jejich úspěšnost a zaměření, přičemž se kladl důraz na digitální kompetence v robotice, programování, práci s informacemi a kybernetické bezpečnosti.

Školy a učitelé z Ústeckého kraje v této soutěži významně uspěli a ukázali vysokou úroveň v oblasti digitálního vzdělávání. Nejzapálenější učitelkou v oblasti vedení ECDL zkoušek se stala Vladimíra Naxerová ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově. Ze stejné školy pochází také nejzapálenější učitel v oblasti hodnocení ECDL zkoušek Rudolf Naxer.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola zvítězila také ve zvláštní kategorii v oblasti robotiky a celkově patří mezi TOP 10 českých škol využívajících mezinárodně standardizovaný vzdělávací a certifikační koncept ECDL/ICDL. K těmto školám patří také Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola v Roudnici nad Labem.

Soutěž vyhlásila Česká společnost pro kybernetiku a informatiku spolu s českou technologickou společností CertiCon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic. Jejím cílem bylo podpořit rozvoj digitálních kompetencí žáků a standardizovaný přístup učitelů při hodnocení výsledků vzdělávání v této oblasti.