PLZEŇSKO

Radní jmenovali do funkcí dva nové ředitele plzeňských základních škol

Oba uspěli v konkurzním řízení a do funkce je jmenovala Rada města Plzně 27. června 2024. 

„Zájemci museli ve výběrovém řízení na pozici ředitele prokázat odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, plnou svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Od budoucího ředitele se dále očekávaly organizační a řídicí schopnosti, znalost školské problematiky a předpisů nebo orientace ve financování škol,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.