LIBERECKO

Diamo propustí 383 lidí a zruší 146 pozic

Státní podnik Diamo začne od pondělí 3. června propouštět stovky zaměstnanců. Cílem reorganizace je snížení nákladů a zvýšení efektivity. V současné době Diamo zaměstnává 3 450 lidí v sedmi odštěpných závodech po celé České republice. Zaměstnanci, kteří obdrží výpovědi, opustí podnik k 31. srpnu letošního roku. Podle informací od ředitele Ludvíka Kašpara má být v důsledku reorganizace propuštěno 341 lidí, zatímco dalších 42 zaměstnanců přijde o práci z jiných konkrétních důvodů, například z důvodu, že jim nebudou prodlouženy dočasné smlouvy.

Ředitel Ludvík Kašpar uvedl, že pro zaměstnance nebude toto pondělní oznámení žádným překvapením, protože o reorganizaci se s nimi komunikovalo již delší dobu. „Od rozhodnutí o reorganizaci jsme se snažili udržovat komunikaci se zaměstnanci. V březnu a začátkem dubna proběhly informační schůzky se zaměstnanci, kteří budou odejí i se zaměstnanci, kterých se to týká,“ uvedl Kašpar.

Ve Stráži pod Ralskem bude propouštěno 116 lidí. „Vybrali jsme podle kritéria, zhodnotili jsme určité činnosti, které mohou být utlumeny nebo zcela vyřazeny. Naším hlavním cílem je úspora finančních prostředků,“ vysvětlil Kašpar.

Plánovaný počet propuštěných zaměstnanců byl původně vyšší přibližně o stovku, avšak mnohým z nich se podařilo najít jiné pracovní pozice uvnitř podniku. „Dochází k přemístění zaměstnanců, například z odštěpných závodů na ředitelství,” upřesnil ředitel.

Podnik se také rozhodl zrušit 146 neobsazených pracovních pozic a slučovat některé závody. „Měníme strukturu ze sedmi závodů na čtyři. Cílem je úspora prostředků také v oblasti ředitelství, tedy managementu a vedení závodů. Centralizujeme určité agendy, které budou řízeny centrálně,” sdělil Kašpar.

Odštěpné závody Odra a Darkov v Ostravě se sloučí do jednoho závodu pod názvem Karviná. Podobně se slučují závody v Příbrami a Ústí nad Labem, s novým názvem Příbram, kde bude umístěno nové ředitelství.

Státní podnik spolupracuje s Úřadem práce, aby pomohl zaměstnancům najít nové pracovní příležitosti. „Oceňujeme tuto spolupráci, úřad se bude účastnit i pohovorů a věříme, že činnosti v našem podniku jsou dost specializované na to, aby zaměstnanci našli uplatnění,“ uvedl Kašpar.

Odstupné se bude řídit nejen zákonnými předpisy, ale také kolektivní smlouvou, a může dosáhnout až sedminásobku měsíční mzdy. „Pokud bude pracovní poměr ukončen dohodou, kdy zaměstnanec odejde o dva měsíce dříve, má nárok na další dva násobky mzdy,“ upřesnil ředitel.

Ředitel podniku dodal, že očekávaná roční úspora díky těmto opatřením čítá asi 400 milionů korun. Dalších masivních propouštění se zaměstnanci podle něj obávat nemusejí.