HRADECKO

Czech-American TV slaví 21 let propagace ČR

Nekomerční televizní společnost Czech-American TV právě slaví 21 let od svého založení, během nichž přinesla divákům v zahraničí nespočet poutavých pořadů o České republice. Vznikla díky snaze svého zakladatele, Johna Honnera, rodáka z Jižní Moravy. Ten se po vzoru někdejšího pořadu státní rakouské televize „Hello Austria, Hello Vienna' rozhodl stejným způsobem zviditelnit také svou vlast. Založil v Americe neziskovou organizaci, která se během své existence stala důležitým zahraničním propagátorem Česka. Dodnes přispívá k posílení povědomí o ČR jako o zajímavé, bezpečné a půvabné turistické destinaci.

Relace Czech-American TV zasahuje přes 6 milionů domácností zejména v USA. Pořady lze sledovat na amerických kabelových televizích a prostřednictvím webového portálu www.catvusa.com po celém světě. Vysílání má formu vzdělávacích videodokumentů, které jsou pouze v angličtině. Kromě reportáží o turistických místech se věnují také českým tradicím, folklóru a receptům. Za 21 let nepřetržité práce, do které byly průběžně zapojeny stovky dobrovolníků z řad studentů i odborníků, vzniklo přes 1 500 televizních pořadů o ČR. Televizní web obsahuje více než 2 000 stran v angličtině o České republice a její kultuře, stovky hodin videí a audio podcastů.

Novinkou je promo video, které vzniklo při příležitosti 21. výročí pravidelného vysílání. Jedná se o formu prezentace s maskotem Českým Honzou, který podrobně shrnuje všechny televizní projekty. Zmíněné video je dostupné v češtině na www.catvusa.com/promo.

Czech-American TV spolupracuje s českými regiony, městy a univerzitami. Například se každým rokem zapojují studenti z Univerzity Hradec Králové z oboru Management cestovního ruchu. Ti napomáhají nejen při tvorbě dalších projektů, ale mají i skvělou možnost získat cenné zkušenosti v prostředí cestovního ruchu. Televize v budoucnu plánuje rozšířit spolupráci s Královéhradeckým krajem a oslovit i místní střední školy.

Americká televize rovněž řadu let kooperuje v oblasti školství i v jiných regionech. Kromě několika středních škol spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni, Masarykovou univerzitou v Brně, Slezskou univerzitou v Opavě, ČVUT v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a HCC univerzitou v Texasu. Díky této spolupráci také vznikla celá řada bakalářských či diplomových prací.