PLZEŇSKO

Zvířecí záchranáři začínají rekonstruovat stanici. Chcete pomoci?

Nové léčebné zařízení bude stavěno za plného provozu na stávající adrese a sousedních plochách, které ekologové získali na plzeňské Doubravce bezplatně od města Plzně. Mělo by nahradit dnes 30 let staré, dlouhodobě fungující léčebné zařízení.

Cílem snažení celého týmu lidí je v co nejkratší době postavit, zkolaudovat a uvést do provozu jednu z nejmodernějších léčebných záchranných stanic pro volně žijící druhy živočichů, ale i pro ty, kteří ji budou provozovat.

Celý areál je zároveň navržen a koncipován jako centrum ekologické výchovy a vzdělávání se všemi aspekty ekologicky šetrného provozu, zelenými střechami, nakládáním s dešťovou vodou, bezpečnými skly a prvky na podporu biodiverzity, původních dřevin, bylin i živočichů v rámci projektu druhové ochrany.

Celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření ZSŽ Plzeň je nutnost, která si dle schváleného rozpočtu vyžádá celkovou investici ve výši 22 milionů korun.

"Díky účasti projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 Státního fondu životního prostředí ČR jsme uspěli s naší žádostí, a nakonec získali dotaci 10 mil. Kč z fondu EU. Dalšími strategickými partnery a podporovateli celkové modernizace ZSŽ Plzeň jsou s částkami 4 miliony Kč město Plzeň a 4 miliony Kč Plzeňský kraj," líčí šéf zvířecích záchranářů Karel Makoň s tím, že chybějící 4 miliony Kč nezbytně nutné finanční spoluúčasti však musí investovat přímo organizace, a to z rozpočtu DES OP – z kapitoly darů, příspěvků a veřejné finanční podpory. "Jeden milion korun díky vám už máme naspořený z let předešlých a věříme, že zbývající 3 miliony Kč společně získáme díky vaší pomoci a podpoře," dodává Makoň.

Jakou formou lze na „Celkovou rekonstrukci, modernizaci a rozšíření ZSŽ Plzeň“ přispět:

> převodem konkrétní účelově vázané finanční částky na náš nově zřízený TRANSPARENTNÍ účet u ČSOB č. 342 345 236/0300, určený pouze a výhradně na tuto investiční akci.

Název účtu: Dobrovol.ekolog.spolek - ochrana ptactva

 https://www.csob.cz/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet?account=342345236

Darovací smlouvu, potvrzení o převodu daru a další administrativu, podmínky a komunikaci lze řešit operativně prostřednictvím e-mailu: dary@desop.cz,

>nebo pohodlně prostřednictvím všeobecně užívané platformy „DARUJME.CZ“  https://www.darujme.cz/zsz-plzen#informace   jednoduše bez další složité administrativy,

> nebo jakoukoliv formou dodavatelské služby, manuální či materiální a odborné pomoci, spoluúčasti či příspěvku. Dohodou rovněž na dary@desop.cz.