PARDUBICKO

Vláda ruší kanál Dunaj-Odra-Labe. Šance pro nové projekty!

Plánovaný Kanál Dunaj-Odra-Labe Skončil, Obce Vidí Příležitosti k Rozvoji

V reakci na rozhodnutí vlády zrušit plánovanou stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe se krajští zastupitelé chystají na konci června zrušit koridor vyhrazený v územních plánech pro tento projekt. Aktualizace zásad územního rozvoje tak umožní obcím nové využití dosud blokovaných pozemků.

'Obce konečně budou moci využívat pozemky, které byly vyhrazeny pro kanál, k jiným rozvojovým aktivitám,' uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj za ODS.

Podle původních plánů měl kanál vést od Labe poblíž pardubické části Horka, přes obec Spojil a dále k České Třebové. Trasa blokovala značné území, které bylo nevhodně využíváno pro zemědělské účely a výrazně omezovalo rozvoj oblasti.

Například v České Třebové koridor blokoval 43 hektarů, které nyní budou moci být využity k jiným účelům. V Pardubicích se otevírá prostor mezi Černou za Bory a Staročernskem, kde mohl kanál vést. Zástupci místních obcí se obávají, aby se na těchto nově uvolněných pozemcích neobjevily nechtěné průmyslové stavby.

Výzkum MF DNES z minulého roku ukázal, že většina obcí ležících podél uvažované trasy nemá konkrétní plány s nově uvolněnými pozemky. Navíc plán kanálu byl už dlouhou dobu považován za neproveditelný a extrémně nákladný.

Projektanti před čtyřmi lety upravili původní návrhy a navrhli trasu kanálu přes pět průplavových tunelů, z nichž nejdelší by měl být umístěn u České Třebové a měl by mít dvanáct kilometrů. Náklady na tuto verzi projektu byly odhadnuty na 300 miliard korun.

'Ačkoliv projekt byl na první pohled vizionářský, jeho realizace by byla příliš nákladná a málo reálná,' uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM/3PK).

Konec plánovaného projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe tak představuje příležitost obcím k novému využití území a rozvoji, aniž by se musely obávat neúměrných nákladů a složitostí spojených s touto stavbou.