ÚSTECKO

Ústí plánuje nákup desítek bytů v ghettu. Neslušným neobnovíme smlouvu, avizuje.

Město Litvínov zaměřuje svůj pohled na možnost výstavby nových bytů ve dvou vhodných lokalitách. Podle místostarosty Karla Rosenbauma (ANO) je klíčovým cílem těchto projektů uspokojení stále narůstající poptávky po bydlení a zvýšení atraktivity Litvínova, což by mělo přispět k zastavení trendu úbytku obyvatelstva.

Jedním z vybraných míst je rozlehlá louka u sběrného dvora v Hamru. Na tomto území je nyní zpracovávána územní studie, která určí budoucí podobu této lokality s přihlédnutím nejen k podložím, ale také k poloze v rámci města. Rosenbaum zdůraznil, že plán nepočítá pouze s rodinnými a bytovými domy, ale také s občanskou vybaveností a vytvořením veřejného prostoru s možnostmi dopravy. V současné době je přístup do této části města omezený, což by mělo být v rámci studie řešeno.

Druhým místem pro potenciální výstavbu je prostor v Šiškově ulici, kde dříve fungoval sběrný dvůr. Město vedlo jednání s krajskou Správou a údržbou silnic (SÚS) o možném přemístění jejich základen pro získání většího prostoru pro východbu, avšak podle nedávného vyjádření kraje k přemístění nedojde. Město se proto chystá aktualizovat stávající studii tak, aby počítala s přetrváním SÚS na místě.

Další Projekty v Centru a na Okrajích Města

V rámci Litvínova vznikají nové domy i pod vedením soukromých developerů. Nedávno bylo například dokončeno sedm domů v Ruské ulici, které byly rychle rozprodány za ceny kolem šesti až sedmi milionů korun. Přímo naproti plánovanému městskému projektu v Šiškově ulici již několik let rostou pasivní domy. Nezamluvené jednotky jsou nyní nabízeny za cenu okolo deseti milionů korun.

Ve čtvrti Chudeřín mají zájemci možnost pořídit hrubé stavby za cenu mírně přesahující čtyři miliony korun. Toto všechno je součástí širšího snahu města zkvalitnit a rozšířit bytovou nabídku pro stávající i nové rezidenty.

Podle místostarosty Rosenbauma by ideální situace umožnila zahájit výstavbu v Hamru do dvou let. Kdo přesně bude výstavbu realizovat, je však stále předmětem budoucích jednání.