OLOMOUCKO

Příroda Litovelského Pomoraví na nových známkách. Perleťovec a volavka teď i na poště!

Motýl perleťovec sedící v trávě a volavka číhající ve vodě na rybky - scéna typická pro přírodní krásy Litovelského Pomoraví se stala motivem pro nový příležitostný poštovní aršík. Umělci na aršíku zachytili řeku Moravu, jak protéká divokým lužním lesem v této známé chráněné krajinné oblasti.

'Litovelské Pomoraví není jen divoké mokřady a lužní lesy v okolí řeky Moravy, ale i kulturní krajina utvářená s láskou a úctou k rodnému kraji,' uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík k nové emisi poštovní ceniny.

Součástí vydání jsou také dva druhy obálek prvního dne vydání, tzv. FDC. První nese téma interiéru stodoly, zatímco druhá zobrazuje kapličku u křižovatky před obcí Nové Mlýny.

Novou emisi poštovních cenin věnovanou Litovelskému Pomoraví vytiskla Tiskárna Hradištko. Aršík byl vyroben ve vydání 22 tisíc kusů, oba druhy obálek prvního dne pak mají náklad 2 300 kusů. Filatelisté si nový materiál mohou zakoupit na vybraných poštách nebo prostřednictvím e-shopu České pošty.

CHKO Litovelské Pomoraví se rozprostírá mezi městy Olomouc a Mohelnice. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 1990, především kvůli přírodnímu charakteru řeky Moravy, která zde přirozeně meandruje, obklopená rozsáhlými lužními lesy. Území je rovněž důležité jako chráněná ptačí oblast.