PLZEŇSKO

Mistři tradiční rukodělné výroby z kraje převzali ocenění

Slavnostní ceremoniál proběhl v pátek 7. června 2024 a ocenění předával hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka v plzeňském prostoru U Branky. V úvodu akce vystoupila Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – FOLIGNO.

„Plzeňský kraj si velmi cení svého nehmotného kulturního dědictví, které se projevuje v řemeslném umu i v zachovaných lidových tradicí našeho regionu, a aktivně pracuje na jeho udržování i ochraně. Rok 2023 byl v tomto ohledu „úrodný“, neboť se podařilo identifikovat téměř dvacítku kandidátů. V rámci letošního ceremoniálu jsme tak měli příležitost ocenit kromě tří mistrů řemeslníků také 9 zástupců dechové hudby a 7 nositelů pivní kultury v Plzeňském kraji. Rád bych tedy poděkoval všem, kteří pečují o tradiční lidovou kulturu a její projevy v našem regionu,“ pronesl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj uděluje ocenění v oblasti tradiční lidové kultury od roku 2017 a za tu dobu bylo oceněno již 17 řemeslníků a do krajského seznamu zapsáno 11 unikátních nemateriálních statků tradiční lidové kultury s jejich 42 nositeli. „Letošní ceremoniál představil i oblast s naším regionem často spojovanou, a tou je pivní kultura, která aktuálně aspiruje také na zápis na národní seznam. Zrodila se zde technologie výroby slavného spodně kvašeného ležáku, profesionální pivovarští bednáři v Plzni jsou raritou nejen v Česku, ale také v rámci Evropy, kde rezonují i místní proslulá pohostinství s jedinečným geniem loci a letitou historií. V celé řadě pivovarů na území Plzeňského kraje udržují nejen původní technologie a výrobní postupy, ale též soubor zvyků a tradic včetně specifického žargonu. Tyto tradice chceme pomoci uchovat,“ doplnil člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Oceněni byli mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje:

- Karel Hofman, Plzeň, v oboru bednářství

- Václav Antoš, Vrtbo (Dolní Bělá), v oboru nožířství – výroba loveckých nožů z damaškové oceli včetně jejich opatřování střenkami a vlastnoručně šitými koženými pouzdry

- František Vodička, Čmelíny-Víska, v oboru pletení z proutí – košíkářství

Slavnostně certifikováni byli nositelé nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje:

- Mgr. Jindřich Kolář, kapelník dechové hudby 12° Plzeň – dechovka plzeňské konzervatoře

- Josef Kadlec, vedoucí dechové hudby Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Tachově

- spolek „Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO" zastoupený předsedou Milanem Fabiánem 

- JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek, provozovatel dechové hudby Junior orchestr – Dechový orchestr při 1. ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, zastoupený Janem Bodnárem - uměleckým vedoucím a dirigentem

- Jaroslav Tachovský, kapelník dechové hudby Plzeňská „12“ Jaroslava Tachovského

- Roman Kopecký, vedoucí orchestru dechové hudby Plzeňanka při 3. Základní umělecké škole Terezie Brzkové v Plzni

- Antonín Bulka, vedoucí souboru dechové hudby Rozhlasová Plzeňačka

- Jan Candra, vedoucí orchestru dechové hudby Velký dechový orchestr při 4. ZUŠ v Plzni, Chválenická ulice

- Ladislav Chadt, umělecký vedoucí orchestru dechové hudby Dechový orchestr ZUŠ Přeštice

- Společnost LUKR CZ a.s., vlastník a provozovatel Pivovaru PURKMISTR® a pohostinského zařízení PURKMISTR Pivovarský dvůr Plzeň, zastoupená Ing. Lubomírem Krýslem a Bc. Lubomírem Krýslem, členy představenstva

- Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., provozovatel pivovaru Plzeňský Prazdroj, pivovaru Proud a pohostinského zařízení Na Spilce zastoupená Ing. Rudolfem Šlehoferem, ředitelem odd. Craft & Heritage

- Společnost AZ Catering services s.r.o., provozovatel pohostinských zařízení U Salzmannů a Na Parkánu, zastoupená panem Lukášem Jirsou, vedoucím manažerem pohostinství U Salzmannů

- Vítězslav Procházka, majitel, provozovatel a sládek pivovaru U Lenocha

- Petr Petružálek, majitel, provozovatel a sládek pivovaru Petr Petružálek

- Ing. Radovan Lyer, majitel pivovaru LYER

- Společnost Domažlické městské lesy spol. s r.o., provozovatel Městského pivovaru Domažlice zastoupená Ing. Janou Trhlíkovou Müllerovou, vrchní sládkovou