ÚSTECKO

Evropské volby - češi zvolí 21 europoslanců 7. a 8. června 2024

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Čeští voliči budou vybírat 21 europoslanců.

Hlasování začíná v pátek ve 14 hodin a končí ve 22 hodin a v sobotu 8. června začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let, občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Distribuci hlasovacích lístků zajišťují úřady městských obvodů Ústí nad Labem (Město, Severní Terasa, Střekov, Neštěmice) podle místa trvalého bydliště občana.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve své domovní schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.

Ve dnech voleb do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 bude oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Ústí nad Labem otevřeno pouze v pátek 7. června 2024 do 22 hodin. V sobotu 8. června bude pracoviště z technických důvodů výjimečně uzavřeno.