PLZEŇSKO

Dronaři vylepšili aplikaci mapující dopravní nehody

Policisté i soudní znalci si tak mohou kdykoli zobrazit věrnou kopii zmapované situace, změřit například výšku obrubníku díky funkci vertikálního měření i zobrazit skrytá místa, jako jsou například prostor pod vozidlem nebo objekty zastíněné stromy. Drony SIT jako oficiální složka integrovaného záchranného systému poskytují aplikaci dopravním policistům v Plzeňském kraji zdarma. 

„Zmapovat situaci shora pomocí dronu dnes už dokáže téměř každý majitel bezpilotního letounu. Ale obrovskou přidanou hodnotou našich dronařů je jimi vyvinutá aplikace Crash Inspektor, se kterou dokážou dopravní nehodu nasnímat na milimetry přesně v průměru za pět minut letu, čímž výrazně usnadňují práci policistům. Rychlost ocení i čekající řidiči, neboť mnohem dříve dojde k opětovnému zprůjezdnění místa nehody,“ uvedl Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

Podle Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, jsou Drony SIT evropským lídrem v oblasti IZS. „V loňském roce jsme měli rekordních 113 výjezdů se složkami integrovaného záchranného systému. Z toho největší část tvořily právě zásahy u dopravních nehod, bylo to konkrétně 52 výjezdů. Spolupráce s dopravní policií v Plzni začala v roce 2020, od roku 2022 vyjíždějí naši dronaři k vážným nehodám do celého Plzeňského kraje. Právě důsledná práce s daty, jejich maximální využití a inovativní přístup z nich dělá profesionály na svém místě,“ řekl Luděk Šantora.

Aplikaci Crash Inspektor mají zdarma k dispozici všechny dopravní inspektoráty a dálniční oddělení v Plzeňském kraji. „Její velkou výhodou je to, že data jsou uložena na našem cloudu a policisté nebo soudní znalci k nim mají kdykoli přístup. Nově si zmapovanou situaci mohou zobrazit i ve 3D modelu, který jsme také schopni nasnímat a složit velmi rychle. V průměru to znamená přibližně pět minut letu a následnou postprodukci za přibližně 15 minut,“ vysvětlil Josef Navrátil, ředitel úseku Drony SIT.

Kromě dokonalé přesnosti a rychlosti pořízených dat aplikace umožňuje zobrazovat vrstvy z geografického informačního systému města a kraje, dopravní značení, určovat body zájmu, vkládat vlastní zákresy a popisky. Disponuje funkcí měření vzdálenosti, a to i vertikální s následným reportem všech zakreslených a zaměřených dat, s nimiž pak pracují soudní znalci.

Právě novinky v aplikaci Crash Inspektor představili plzeňští dronaři téměř čtyřiceti zástupcům dopravní policie a několika soudním znalcům v průběhu dubna. „Tento inovovaný nástroj pro dokumentaci míst dopravních nehod je pro službu dopravní policie obrovským přínosem. Kolegové z Drony SIT s námi při jeho tvorbě intenzivně komunikovali a aplikaci nám ‚na míru‘ připravili. Možnost práce ve 3D prostoru vítáme. Jde o další krok ke zlepšení a usnadnění naší práce,“ uvedl Patrik Topič z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.